Internationella biblioteket har flyttat

2019-10-22Internationella bibliotekets publika verksamhet har nu flyttat till Kungsholmens bibliotek och öppnades 20 januari. Lånecentralens verksamhet är delvis flyttad till Stadsarkivet vid Liljeholmskajen.

Under 2019 genomfördes en organisationsförändring inom Stockholms stadsbibliotek, där Internationella bibliotekets publika verksamhet och det statliga medieförsörjningsuppdraget separerades.

Publik verksamhet vid Internationella biblioteket       

Internationella biblioteket är Stockholms stadsbiblioteks profilbibliotek med inriktning på mångspråk och integration. Biblioteket öppnades vid Kungsholmens bibliotek 20 januari 2020.
Läs mer på biblioteket.se

Den nationella lånecentralen för mångspråkig media är nu flyttad till Stockholms stadsarkiv vid Liljeholmskajen och har bytt namn till Mångspråkiga lånecentralen (MLC).

Från och med 7 januari 2020 är det endast möjligt för lånecentralen att ta emot depositionsbeställningar.Vi hoppas kunna ta emot beställningar på enstaka fjärrlån via Libris inom kort.

Den mångspråkiga lånecentralen med ansvar för inköp, katalogisering och stöd för medieförsörjningen vid Sveriges bibliotek tillhör organisatoriskt inom Stockholms stadsbibliotek enheten "Digitala biblioteket och medier". Under 2020 kommer webbplatsen interbib.se att renodlas till en tjänst inriktad mot Sveriges bibliotek. En långsiktig strategi för mångspråkig medieförsörjning vid de svenska biblioteken kommer också att tas fram.

Kontaktuppgifter:

Lånecentralen kontaktas på epost ib.ssb@stockholm.se. Adressen kommer i framtiden att förändras som en del av den organisatoriska förändring som under året sker inom Stockholms stadsbibliotek. Denna förändring kommer att aviseras i god tid.

Depositioner skickas tillbaka till:
Stockholms stadsbibliotek
MLC
Odengatan 55
11322 Stockholm

Ansvarig chef för det statliga uppdraget och den mångspråkiga lånecentralen är Anders Söderbäck, chef för enheten Digitala biblioteket och medier, anders.soderback@stockholm.se, telefon 08-508 31 150.

Stockholms stadsbibliotek kommer kontinuerligt att uppdatera den FAQ som finns på bibliotekets webbplats: https://biblioteket.stockholm.se/artikel/aktuellt-och-press