Nobelpriset i litteratur 2018 och 2019

2019-10-102018 års pris tilldelas den polska författaren
Olga Tokarczuk och 2019 års pris tilldelas den österrikiske författaren Peter Handke.


Svenska akademiens motiveringar för Olga Tokarczuk är :  ”för en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform” och för Peter Handke är ”för ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet”.

Internationella biblioteket har böcker på flera språk av Olga Tokarczuk:  polska, ukrainska, armeniska, ungerska och ryska. Stadsbiblioteket har dessutom på svenska och engelska.

Internationella biblioteket har böcker på urdu, litauiska och turkiska av Peter Handke. Stadsbiblioteket har hans böcker på tyska, svenska och engelska.
 
På Nobelprisets officiella webbplats finns en bibliografi för Olga Tokarczuk och en bibliografi för Peter Handke med ett urval av deras verk.

(Bild hämtad från Nobelmuseet webbplats, nobelmuseet.se)