Att söka med originalskrift

2019-06-20IB har i många år berikat posterna i den lokala katalogen med omslagsbilder, originalskrift och i viss mån innehållsbeskrivningar, på några utvalda språk.

 

Under 2017 påbörjades projektet Metadata från IB in i Libris, initierat av KB. Projektet har resulterat i att ca 2000 katalogposter i Libris berikats med information på arabiska, persiska, ryska, kinesiska, spanska, amhariska och tigrinska. Många fler har nu tillgång till den extra informationen som tidigare endast legat lokalt. Inom projektet arbetas också fram möjligheten att den originalskrift som läggs in vid katalogiseringen i Libris ska överföras till den lokala katalogen, för att undvika dubbelarbete.

För tillfället fungerar det inte att lägga originalskrift varken i Libris XL som tidigare eller i Interbib. Detta kommer att lösas när Libris XL får klart verksnivån senare i höst.