Barnboksveckans gäster 2018: Mohammad Husain Mohammadi

Mohammad Husain Mohammadi skriver poesi, noveller och romaner för barn, ungdomar och vuxna. Mohammad är född 1980 i Afghanistan men flyttade vid sju års ålder till Iran och bor numera i Sverige, där han bl a arbetar som modersmålslärare.

Mohammad skriver på både dari och persiska och ett viktigt tema i hans böcker är när kriget blir en del av vardagen, exempelvis har han skildrat kvinnornas situation i talibanernas Afghanistan och om hur
människor trots alla svårigheter försöker leva ”normala” liv. En bilderbok, Pappa Mörker, finns på dari och svenska.