Kinesiska HBTQ-böcker

I den här tipslistan finns kinesisk skönlitteratur där sexuell mångfald på ett eller annat sätt finns med i berättelsen. Det kan vara samkönad kärlek, gränsöverskridande kärlek, könsidentitet och samhällsnormer som har betydelser för berättelsernas olika karaktärer.