Depositionsbeställning

Folkbibliotekens service till sina invånare är först och främst en kommunal uppgift. MLC:s bestånd ska komplettera de bestånd som byggs upp på kommunal och regional nivå.

Regler och principer för depositionsbeställningar


Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier kan läsas här.

För biblioteken inom landet
Om det är första gången du beställer depositioner från vår nya webbplats kan du hitta instruktioner här.

Beställningar av depositioner görs enbart via formuläret för depositionsbeställningar. 
Gör en beställning per språk och kategori vuxen/barn.

Omlån av depositioner görs enbart genom formuläret för depositionsbeställningar. Välj alternativet Omlån, högst upp i formuläret och fyll i uppgifterna om depositionen.

När man beställer en deposition är det viktigt att ta med så mycket information som möjligt. T ex:

Språk/alfabet
Skönlitteratur, facklitteratur eller blandat
Antal volymer
Ämnesområden eller genrer
Låntagarnas ålder
Övriga önskemål

För biblioteken inom Stockholms stad
Bibliotek inom Stockholms stad beställer depositioner via e-post till ib.ssb@stockholm.se

Ange följande uppgifter (ett mejl per språk och kategori barn/vuxen):
 
Bibliotek 
Språk/alfabet
Skönlitteratur, facklitteratur eller blandat
Antal volymer
Ämnesområden eller genrer
Barn eller vuxen
Låntagarnas ålder
Övriga önskemål
 
IBLC:s bestånd
Genom vår nivåindelade och kommenterade språklista (pdf) kan du få en idé om storlek på beståndet per språk och vilken typ av media som kanske inte finns, t ex gällande barn- och ungdomsböcker, ljudböcker, facklitteratur m.m. Se även under Bristspråk som enbart lånas ut som enstaka lån.

Lånetiden för depositioner är tre månader. Observera att reserverad media kan komma att krävas in tidigare.


IBLC har inga bestånd på följande språk
:
De nationella minoritetsspråken
Nordiska språk
Engelska, franska, tyska, latin, klassisk grekiska samt esperanto och andra konstgjorda språk

Särskilda typer av media som inte omfattas av förmedling:
AV-medier, inkl. filmer och CD-ROM *
E-medier **
Läromedel och kurslitteratur
Periodika***
Språkkurser


* Bibliotek utanför Stockholms stad kan beställa en deposition av ospecificerade cd-skivor med världsmusik, max 20 titlar. Befintliga ljudböcker lånas ut som enstaka lån.
**Länkar till gratis nedladdning av e-medier på några språk finns under Fria e-resurser
***Artikelkopior kan beställas.