Vår verksamhet

IB arbetar för att göra mångspråkig media tillgänglig för hela Sveriges befolkning. För detta ändamål finns en lånecentral och ett publikt bibliotek samt personal som bl a arbetar med inköp, katalogisering och konsultativt arbete. På Internationella biblioteket hittar du 200 000 böcker på mer än 100 olika språk.


Det publika biblioteket är en spännande mötesplats för alla som är intresserade av språk och litteratur. Man kan läsa och låna våra böcker och använda bibliotekets datorer, men vi arrangerar också olika program. Det kan t ex vara författarbesök, föreläsningar, sagostunder på olika språk och språkcaféer. Vi tar även emot grupper och visar biblioteket.

Internationella bibliotekets publika verksamhet är en del av Stockholms stadsbibliotek. Stockholms stadsbibliotek planerar sin verksamhet utifrån den biblioteksplan som Kulturförvaltningen utformat.

Här kan du läsa den nu gällande biblioteksplanen, Biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016 - 2020.

Som lånecentral är Internationella biblioteket (IBLC) en resurs för stöd och utveckling av det mångspråkiga biblioteksarbetet i hela Sverige. Vi kan t.ex. få fram information och litteratur även på språk med andra alfabet än det latinska.

En av uppgifterna är att komplettera Sveriges folkbiblioteks egna bestånd av litteratur och dokument på andra språk än svenska. Undantag är de nationella minoritetsspråken, de nordiska språken samt engelska, franska och tyska. Läs detaljer i Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier.

Här kan du ta del av biblioteksplaner från andra län, regioner och kommuner.

Lånecentralens uppgifter är riksomfattande och genomförs inom ramen för det statliga anslaget.

Enskilda personer som bor utanför Stockholms stad har tillgång till Internationella bibliotekets tjänster via sitt lokala folkbibliotek och via IBs hemsida.

I samarbete med andra bibliotek tar vi fram informationsmaterial på olika språk. Materialet samt länkar till samhällsinformation, språk- och litteraturfrågor finns tillgängliga för alla via den flerspråkiga hemsidan, www.interbib.se. Där finns också bokpresentationer, artiklar, intervjuer och evenemangstips.

IB erbjuder även kurser, konferenser och studiedagar för olika målgrupper.