Organisation

Internationella bibliotekets verksamhet finansieras av två huvudmän: staten genom Kungliga biblioteket och Stockholms stad.  Biblioteket består idag av en lånecentral och ett publikt bibliotek. I sin helhet arbetar IB med att möta behoven som finns i ett mångspråkigt samhälle och att stödja andra bibliotek i detta arbete.