Skolbibliotek

För skolbibliotek som vill beställa depositioner från IB gäller särskilda regler.

Skolbiblioteken är en kommunal angelägenhet. 

Ett fungerande samarbete mellan ett skolbibliotek och ett folkbibliotek är en förutsättning för att IB:s böcker kan användas inom skolor. När ett skolbibliotek inte kan köpa in vissa böcker vänder det sig till sitt lokala folkbibliotek. När folkbiblioteket inte kan förse skolbiblioteket med relevant litteratur vänder det sig till IBLC som har till uppdrag att komplettera folkbibliotekens bestånd av mångspråkig litteratur. Beställning av depositioner till skolbibliotek måste därför ske via ett folkbibliotek.

Observera att när det gäller medier på språk som är stora/etablerade och som går att köpa i Sverige, d.v.s. arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai, turkiska kompletterar IBLC alltid i första hand med enstaka titlar. IB förmedlar gärna inköpskanaler.

Gymnasiebibliotek som behöver råd angående utvecklingsarbeten kring ett mångspråkigt bestånd är välkomna att kontakta IB, via utvecklingsledare Alireza Afshari alireza.afshari@stockholm.se.

För kommunala skolor i Stockholms stad:
Medioteket är ett stöd för de kommunala skolbiblioteken inom Stockholms stad.  De har börjat bygga upp egna bestånd med mångspråkiga medier som ska cirkulera. Skolorna kan söka på Mediotekets webbsida: välj först Din skola, sedan Mångspråksbiblioteket och sök sedan på språk som ämnesord, t. ex. arabiska http://winbib01.edu.stockholm.se/winbibweb/

Lärare och elever är välkomna att besöka IB för att låna.  De har i regel möjlighet att låna om två gånger. 

Utlån och utskick:
Böckerna till skolbibliotek lånas ut på skolbibliotekets lånekonto så att IBLC vet var böckerna faktiskt finns och kan skicka ev. påminnelser/krav till rätt instans. Skolbiblioteket ersätter skadade eller förlorade medier.

Inom Stockholms län skickas böckerna med länets transport, i gula lådor, till närmaste folkbibliotek.

Böckerna till skolbibliotek utanför Stockholms län skickas direkt till skolbiblioteket. Skolbiblioteket bekostar returportot.

För att skaffa lånekort:
Skicka följande uppgifter till ib.ssb@stockholm.se:

Skolans namn
Kontaktperson
Postadress
E-postadress
Telefonnummer
Organisationsnummer