Om fjärrlån - enstaka lån

OBS!
Under perioden 2020-01-01 - 2020-03-31 tar vi inte emot några beställningar av fjärrlån.

Mångspråkiga lånecentralen tar emot beställningar av medier på alla språk utom engelska, tyska, franska, danska, norska samiska, latin, gammalgrekiska samt esperanto och andra konstgjorda språk. Beställningar på dessa språk hänvisas till lånecentralen i Umeå.

Beställning av fjärrlån/enstaka lån

Bibliotek med lånekortnummer och pinkod kan söka och reservera böcker i vår katalog. Det går också bra att beställa via LIBRIS där Internationella biblioteket har sigel Ilc.

Vi tar även emot beställningar via e-post
E-postadress: ib.ssb@stockholm.se
Fax: 08-508 31 240

Lånetiden för enstaka lån är 6 veckor.

Utlandslån

IBLC förmedlar lån och kopior från bibliotek utanför Sverige

Norden
Låneansökningarna från svenska bibliotek ska remitteras via IBLC. Lån inom Norden är i regel kostnadsfritt. När ett vetenskapligt bibliotek inom Norden tar ut avgifter måste den faktiska kostnaden betalas av det beställande biblioteket. För skadade/förkomna medier debiteras det lånesökande biblioteket den faktiska kostnaden som det långivande biblioteket kräver.

Utanför Norden
Lån av media från bibliotek utanför Norden sker endast efter en uttrycklig begäran från lånesökande bibliotek. Avgiften är f.n. 200 kr för en bok och 75 kr för en artikelkopia.  Boken skickas till IBLC för vidare befordran till lånsökande bibliotek. Boken ska sedan returneras till IBLC. Kopian levereras till IBLC som skickar den vidare till beställande bibliotek.
Avgifterna för lån/kopia (200/75 kr) återbetalas inte om låntagaren avbeställer efter det att vi effektuerat beställningen. För skadade/förkomna medier debiteras det lånesökande biblioteket den faktiska kostnaden som det långivande biblioteket kräver.

Återsändning av böcker

Lånade böcker återsänds till:
Mångspråkiga lånecentralen
Odengatan 55
113 80 Stockholm