Låna och reservera

Det här är en sammanfattning av våra lånevillkor:

• Att låna är gratis.
• Bibliotekskortet är gratis.
• För att få bibliotekskort måste du visa legitimation på biblioteket.
• Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift. Om du är 16 år och har egen legitimation behövs inte vårdnadshavares underskrift.
• Du ansvarar för alla lån på kortet.
• Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
• Lånetiden är normalt fyra veckor, men det finns undantag.
• Du kan låna om två gånger, men det finns undantag.
• Du kan lämna tillbaka på alla bibliotek som hör till Stockholms stadsbibliotek
• Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid.
• Om en bok är försenad ska du betala en avgift.
• Barn under 18 år betalar ingen avgift.
• Om du inte lämnar tillbaka en bok skickar biblioteket en räkning på boken.
• Om en bok blir skadad under lånetiden ska du ersätta den.
• Du får ha max 50 lån samtidigt, varav högst 20 musik-cd, 5 dvd-filmer och 5 vhs-filmer.


Lånetid

Normal lånetid är fyra veckor för:

• böcker och ljudböcker
• musik-cd
• faktafilmer

Två veckors lånetid gäller för:

• tidskrifter
• spelfilmer

Under sommaren är lånetiden sex veckor.
 

Omlån

Du kan låna om två gånger. Du kan inte låna om när:

• du har lånat om två gånger
• det är kö på boken
• det du har lånat har två veckors lånetid
• du har en skuld på 100 kronor eller mer
• du har fått en räkning på boken
• du är spärrad.

Du kan själv låna om på webben. Logga in med ditt bibliotekskortnummer och pinkod och välj "Mina lån". Du kan också ringa eller besöka biblioteket och få hjälp av oss att låna om. Telefonnumret till kundtjänst är 08-508 30 900.


Om reservationer

• Det kostar 10 kr att reservera en bok.
• Barn under 18 år reserverar gratis.
• Det är gratis för vuxna att reservera barnböcker.
• Du kan ha max 20 reservationer samtidigt.
• Om du är under 18 år kan du ha max 10 reservationer samtidigt.
• Om du har en skuld på 100 kr eller mer kan du inte reservera. 
• Du kan inte reservera referensexemplar.
• Du kan inte reservera tidningar och tidskrifter.


Avgifter

Gäller för låntagare som är 18 år och uppåt:

• nytt bibliotekskort 20 kr
• reservation 10 kr
• försening 10 kr per exemplar och påbörjad vecka
• påminnelse 20 kr
• räkning 50 kr

Förseningsavgiften kan högst bli 100 kr per exemplar.


Försvunna eller skadade medier

• bok 300 kr
• bok & cd 300 kr
• ljudbok 300 kr
• musik-cd 300 kr
• dvd 600 kr
• tidskrift, lösnummer 100 kr
• tidskrift, hel årgång 300 kr

Barn upp till 18 år betalar inte förseningsvgift, men betalar ersättningsvgift för försvunna eller skadade medier:

• bok 100 kr
• bok & cd 100 kr
• ljudbok 100 kr
• musik-cd 100 kr
• dvd 600 kr

Du betalar avgifter på biblioteket. Du kan betala med kort. Du kan inte ersätta en skadad eller borttappad bok med ett likvärdigt exemplar.
Om du har en skuld på 100 kr eller mer kan du inte låna eller reservera. När du betalar kan du låna och reservera igen.

print facebook twitter linkedin Google+
Språk: