För dig med funktionsnedsättning

Har du svårt att läsa tryckta böcker? På flera av våra språk finns det ljudböcker att lyssna på, både för barn och vuxna.

Läs mer om ljudböcker och talböcker här.

Boken kommer är en gratis service för dig som exempelvis är långvarigt sjuk eller rörelsehindrad och inte själv kan komma till biblioteket.

Läs mer om Boken kommer här.

Våra lokaler är anpassade för dig med funktionsnedsättning av olika slag. På webbplatsen för
tillgänglighetsguiden Entré Stockholm kan du hitta information om Internationella bibliotekets hissar, dörröppnare, hinder, toaletter m.m.

Länk till Entré Stockholms webbplats

print facebook twitter linkedin Google+
Språk: