Att söka i katalogen

Litteratur på vissa språk kan vara svåra att söka i vår bibliotekskatalog. Här kan du se vilka språk det gäller och hur du ändå kan söka fram dem. Här får du också vägledning när det gäller genrer och ämnesord.

Språk

Vissa språk har inte egna språkkoder och är därför svåra att skilja ut i sökfunktionen:

Dari: Välj persiska som språk och skriv dari i fältet för valfria sökord

Kurmandji: Välj kurdiska som språk och skriv kurmandji i fältet för valfria sökord

Sorani: Välj kurdiska som språk och skriv sorani i fältet för valfria sökord

Zaza/dimili: Välj kurdiska som språk och skriv zaza i fältet för valfria sökord

Badinani: Välj kurdiska som språk och skriv kurmandji och arabisk skrift i fältet för valfria sökord

Bosniska, kroatiska och serbiska: har samma språkkod och går i nuläget (2014) inte att skilja från varandra i katalogen.

Buli, kihunde och mambwe: har samma språkkod och går inte att skilja från varandra i katalogen.

Twi: Välj ashanti som språk och skriv twi i fältet för valfria sökord.

Språk med olika alfabeten

Azerbadjanska: kan skrivas med arabisk, latinsk eller kyrillisk skrift. Ange skrift i fältet för valfria sökord.

Uzbekiska: kan skrivas med kyrillisk eller arabisk skrift. Ange skrift i fältet för valfria sökord.

Syriska: Ange västsyriska eller östsyriska i fältet för valfria sökord (böcker från 2011).

Serbiska: kan skrivas med latinsk eller kyrillisk skrift. Ange latinica eller cirilica i fältet för valfria sökord.


Genrer

Internationella biblioteket har sedan en tid lagt in genreämnesord på skönlitteratur på vissa språk. Det sker i mån av resurser och enbart på språk vi har kompetens på. Genrer väljs ur rullgardinslistan under avancerad sök eller skrivs i fältet för valfria sökord. 

Ämnesord på skönlitteratur för barn

Internationella biblioteket har under 2014 påbörjat arbetet med att lägga in skönämnesord för barn. Skönämnesord kan sökas i fältet för valfria sökord.

Kända sagor

Internationella biblioteket har under 2014 påbörjat arbetet med att lägga in svenska titlar på kända sagor på andra språk. Sökes i fältet för valfria sökord i kombination med språkval.