Utbildning och skola

Digitala spåret

Digitala spåret hjälper dig att hitta webbsidor som kan vara bra för den som vill studera och träna svenska. Du kan hitta lexikon och nyhetssidor och t ex göra språkövningar på olika nivåer.
Läs mer på digitalasparet.se

book2

book2 från Goethe Verlag erbjuder gratis språkkurser via webbsida och gratisapp. Tillgängligt på över 50 språk och i ca 2500 olika språkkombinationer. Kan vara användbart för nyanlända elevers språkintroduktion till svenska - men förstås också för alla som vill och behöver lära sig ett nytt språk.
Läs mer på goethe-verlag.com

Kodknäckarna

"Hitta språket!" är en film till föräldrar om små barns språkutveckling. I filmen ges enkla, lekfulla och roliga exempel på vad föräldrar kan göra i vardagen för att sätta fart på sitt barns språkutveckling. Filmer och informationsblad finns på svenska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska och somaliska. Läs mer på kodknackarna.se

Kreativ pedagogik

Sfi-länkar. Bra webbsidor när man vill lära sig svenska och veta hur samhället fungerar. Lexikon, nyhetssidor och mycket mer. Även på engelska.
Läs mer på kreativpedagogik.se

Lexin

Lexin på nätet har lexikon på femton språk som är speciellt anpassade för undervisningen i svenska som andra språk. De innehåller bara de vanligaste orden, inga facktermer eller mer ovanliga ord. Det finns också en hel del bildmaterial och kortare videofilmer.
Läs mer på lexin.se

Skanskas byggordlista

Skanska har producerat en byggordlista på svenska, engelska och arabiska för att underlätta för nya medarbetare såväl som för alla i branschen som vill lära sig mer om svenska byggtermer. Byggordlistan finns att lada ner i pdf från Skanskas webbplats.
Läs mer på skanska.se

Skolord - ämnesord på olika språk

Resursen Skolord är ett samarbetsprojekt som koordineras av Pedagog Värmland. Projektet arbetar med att sätta ihop ordlistor med de vanligaste orden och begreppen inom olika ämnen, översatta till de språk eleverna talar. Resursen är tänkt som ett stöd för studiehandledare, elever med annat modersmål än svenska och lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska.
Läs mer på pedagogvarmland.se 

Studiehandledning - wiki

Här hittar man länkar till lärresurser på olika språk. Wikin är till för att skolelever med andra modersmål ska kunna ta hjälp av länkarna när de följer undervisningen i svensk skola. (Wikin är under uppbyggnad)
Läs mer på studiehandledning.wikispaces.com

Utbildningsinfo

Skolverket har information på 15 språk om gymnasieskolans nationella program, yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Läs mer på utbildningsinfo.se

Skolverket

Skolverket ger ut publikationer på flera olika språk om den svenska skolan. Publikationerna kan både laddas ner som pdf och beställas i tryckt format.
Läs mer på skolverket.se

På Skolverkets webbplats finns också informationsfilmer som vänder sig direkt till nyanlända.
Läs mer på omsvenskaskolan.se 

Webbmatte

Ett gratismaterial i matematik för grundskolans åk 6-9 samt grundläggande gymnasienivå. Finns på arabiska, engelska, persiska, polska, ryska somaliska, spanska och svenska. För gymnasieskolan finns material på arabiska, somaliska och engelska.
Läs mer på webbmatte.se

Välkomna hit - en bok för nyanlända

Välkomna hit är en pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige. Boken finns att ladda ner på arabiska, dari, engelska och svenska.
Läs mer på valkomnahit.se

Boken om Sverige

En bok i allmän samhällsorientering som finns att ladda ner som pdf på många olika språk.
Läs mer på informationsverige.se 

Centrala Studiemedelsnämnden (CSN)

När du studerar kan du få lån och bidrag från CSN. På deras webbplats finns information på 24 olika språk.
Läs mer på csn.se