Myndigheter

Allemansrätten

Naturvårdsverket har informationsmaterial om allemansrätten på lätt svenska och på andra språk.
Läs mer på naturvardsverket.se

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen arbetar bland annat med barns och ungas rättigheter. På deras webbplats finns Barnkonventionen att läsa på olika språk.
Läs mer på barnombudsmannen.se

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har tagit fram informationsmaterial på många språk. Informationen riktar sig direkt till brottsoffer. Där finns information om rättsprocessen, stöd och hjälp till brottsoffer, ersättningsfrågor och kontaktuppgifter till myndigheter och frivilliga organisationer.
Läs mer på brottsoffermyndigheten.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Information finns på svenska, engelska och teckenspråk.
Läs mer på do.se

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som arbetar med konsumenträtt. På deras webbsida kan du få information om vilka rättigheter du har som konsument. Informationen finns på både lätt svenska och andra språk.
Läs mer på konsumentverket.se

Regeringen

På regeringens webbsida kan du läsa om hur Sverige styrs. Information finns på engelska, bosniska, kroatiska, serbiska, tyska, franska, finska, spanska och polska.
Läs mer på regeringen.se

Skatteverket

Skatteverket arbetar med att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. De utfärdar även id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige och utreder skattebrott. På deras webbplats finns en hel del information på andra språk. Bland annat finns korta filmer om flyttanmälan, id-kort och annat som kan vara bra att veta när man är ny i Sverige.
Läs mer på skatteverket.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.
Läs mer på socialstyrelsen.se

Sveriges riksdag

Sveriges riksdags webbsida finns på engelska och på lätt svenska. På flera andra språk finns kortfattad information om riksdagen och demokrati och hur riksdagen arbetar.
Läs mer på riksdagen.se