Körkort

Trafikverket

Trafikverket hanterar bland annat kunskapsprov för körkort och taxilegitimation. Information på webbplatsen finns på arabiska, somaliska, persiska och kurdiska. I webbutiken kan man beställa publikationer på fler språk, t ex om säkerhet i trafiken och bilbälte. På webbplatsen kan du också boka prov för olika typer av körkort. 
Broschyrer om körkort, kunskapsprov och körprov.
Läs mer på trafikverket.se

Transportstyrelsen

På Transportstyrelsens webbplats finns information om t ex ansökan för körkortstillstånd och utbyte av utländskt körkort. Även om själva webbplatsen enbart finns på svenska och engelska så finns övergripande information på många olika språk.
Läs mer på transportstyrelsen.se

Om körkort från länder utanför EES
Om körkort från länder inom EES