Arbete

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens webbsida finns på svenska, engelska och på lättläst svenska. På andra språk finns det många faktablad att ladda ner.
Läs mer på arbetsformedlingen.se

IFS Rådgivningscentrum

Internationella företagarföreningen i Sverige är en organisation som värnar om ”invandrarföretagande”. De ger stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige. Information finns på arabiska, bosniska, engelska, franska, persiska, serbiska, spanska och svenska.
Läs mer på ifs.a.se

MISA

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Grundidén är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Webbplatsen finns på svenska och lätt svenska, men informationsblad om vad Misa är och gör finns på många olika språk.
Läs mer på misa.se