Musiken på Internationella biblioteket

Musikbeståndet på Internationella biblioteket är en avspegling av alla de olika språk och kulturer som finns representerade som litteratur hos oss.  Musiken har alltså en förankring i de olika kulturerna med lokala musiktraditioner och talat språk som utgångspunkt. Traditioner med samma lokala ursprung  – folkmusik, konstmusik, populärmusik – samsas med varandra inom respektive geografiska område. Indelningen är de fem olika världsdelarna med underavdelningar plus avdelningen ”övrigt”  för musik som inte självklart faller under en enda rubrik.