Filmade boktips

Under den här rubriken hittar du filmade boktips på olika språk. Språken ser du till vänster på sidan. Använder du din mobil hittar du till språken genom symbolen med de tre ränderna uppe till höger och därefter väljer du Filmade boktips. Vill du låna någon av böckerna hittar du dem på Internationella biblioteket. Bor du inte i Stockholm kan du be ditt lokala bibliotek att beställa boken.