Mångspråkiga lånecentralen sommaren 2020

2020-06-08Här följer information om Mångspråkiga lånecentralen (MLC) vid Stockholms stadsbibliotek inför sommaren 2020. Informationen gäller både webbplatsen interbib.se, beställningar av depositioner och enstaka lån och våra öppettider under sommaren.

Förändring gällande webbplatsen Interbib från och med tisdag den 9 juni
Vi har under en tid haft tekniska problem med webbplatsen Interbib, och kommer därför att göra en förändring av webbplatsen från tisdag den 9 juni. Adressen Interbib.se från detta datum att leda till en sida på Stockholms stadsbiblioteks webbplats, som innehåller information för den som behöver ta sig vidare.

Förändringen genomförs av två anledningar; dels vill vi tydliggöra den mångspråkiga lånecentralens uppdrag gentemot Sveriges bibliotek utan att blanda samman detta med annan verksamhet som bedrivs inom Stockholms stadsbibliotek, dels bygger Interbib på en teknisk plattform som inte längre utvecklas. I och med denna förändring löser vi några av de tekniska problem vi haft under våren.

Intentionen är att flytta Interbib till en ny teknisk plattform och samtidigt renodla tjänsten till att helt och hållet vända sig till Sveriges bibliotek. Under hösten kommer en förstudie genomföras kring bibliotekens behov av tjänsten.

Beställning av depositioner
Som en konsekvens av den förändring som nämnts ovan är det återigen möjligt att beställa depositioner via webben. Eftersom det underlättar arbetet för oss, och därmed också förbättrar servicen ut mot biblioteken, vill vi gärna få in depositionsbeställningar den vägen. Logga in med bibliotekets lånekort för depositioner. Gör en beställning per språk och kategori vuxen/barn. Du hittar information och inloggningsformulär för depositionsbeställningar på följande adress: https://mlc.interbib.se/sv/for-bibliotek/depositionsbestallning

Beställningar av enstaka lån
Vi jobbar för att återigen göra det möjligt att beställa även enstaka lån via katalogen. Detta kommer tyvärr inte att fungera från den 9 juni. Beställningar av enstaka lån behöver fortfarande göras via epost och kommer att effektueras i möjligaste mån, ib.ssb@stockholm.se. Vi återkommer med information kring enstaka lån efter sommaren.

Stängt under juli
Den mångspråkiga lånecentralen kommer att vara stängd från den 29 juni till den 31 juli. Beställningar som inkommit under juli kommer att tas om hand så snart som möjligt i början av augusti. Behöver ni göra beställningar innan sommaren bör det alltså göras så snart som möjligt nu i juni.

Adress för återsändning av depositioner
Vi vill påminna om att depositioner ska skickas tillbaka till denna adress:

Stockholms stadsbibliotek
MLC
Odengatan 55
11322 Stockholm

Vi önskar alla Sveriges bibliotek en trevlig sommar!