Flytt av lånecentralen för mångspråkig media

2020-01-27Information till folkbiblioteken i Sverige om verksamheten vid den mångspråkiga lånecentralen.
Fram till 2019 drevs lånecentralen som en del av Internationella biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek. Under 2019 genomfördes en organisationsförändring inom Stockholms stadsbibliotek, där Internationella bibliotekets publika verksamhet och det statliga medieförsörjningsuppdraget separerades. Den nationella lånecentralen för mångspråkig media är nu flyttad till nybyggda lokaler på Stockholms stadsarkiv Liljeholmskajen och har bytt namn till Mångspråkiga lånecentralen (MLC).

Från och med 7 januari 2020 tar vi endast emot beställningar av depositioner. Vi hoppas kunna ta emot beställningar av enstaka lån via Libris inom kort.

Den mångspråkiga lånecentralen med ansvar för inköp, katalogisering och stöd för medieförsörjningen vid Sveriges bibliotek tillhör organisatoriskt inom Stockholms stadsbibliotek enheten "Digitala biblioteket och medier". Under 2020 kommer webbplatsen interbib.se att renodlas till en tjänst inriktad mot Sveriges bibliotek. En långsiktig strategi för mångspråkig medieförsörjning vid de svenska biblioteken kommer också att tas fram.

Kontaktuppgifter:
Lånecentralen kontaktas på epost ib.ssb@stockholm.se. Adressen kommer i framtiden att förändras som en del av den organisatoriska förändring som under året sker inom Stockholms stadsbibliotek. Denna förändring kommer att aviseras i god tid.

Depositioner skickas tillbaka till:
Stockholms stadsbibliotek
MLC
Odengatan 55
11322 Stockholm


Ansvarig chef för det statliga uppdraget och den mångspråkiga lånecentralen är Anders Söderbäck, chef för enheten Digitala biblioteket och medier, anders.soderback@stockholm.se, telefon 08-508 31 150.

Stockholms stadsbibliotek kommer kontinuerligt att uppdatera den FAQ som finns på bibliotekets webbplats: https://biblioteket.stockholm.se/artikel/aktuellt-och-press