Mangkat listan

2019-06-05Vill du diskutera mångspråkig katalogisering? Anmäl dig då till KBs sändlista MANGKAT Vi på Stockholms stadsbibliotek med Internationella biblioteket tillsammans med KUB-avdelningen på KB vill gärna öka aktiviteten och medlemsantalet på listan för att föra diskussioner kring mångspråkskatalogisering, dra lärdomar av varandra och prata om problem vi stöter på samt praxis.

KB Instruktion för anmälan till listorna

Skicka ett brev till Kungliga bibliotekets listserver med adress listserv@listserv.kb.se från den e-postadress du vill anmäla till listan. Lämna rubrikraden tom och som enda innehåll i brevet skriver du:

Subscribe mangkat fornamn efternamn

Ex: subscribe mangkat Anna Andersson

Du får svar från servern med en bekräftelse på din anmälan.