Internationella biblioteket flyttar till Kungsholmen

2019-07-10Den 5 mars beslutade Kulturnämnden att säga upp hyresavtalet för Annexet vid Odenplan, vilket innebär att IB kommer att flytta till Kungsholmens bibliotek. Magasinsbeståndet flyttas till Stadsarkivets lokaler på Liljeholmskajen. Hyresavtalet för Annexet löper till och med 31 december 2019.

Beslutet att flytta IB grundas i att såväl IB som Kungsholmens bibliotek under flera år har haft en trend av vikande besökstal och minskade utlån. IB ska inte läggas ner, istället är en flytt från Annexet till Kungsholmen är en möjlighet att vitalisera en viktig verksamhet. Med ett nytt geografiskt läge och med ett tydligare fokus på barnverksamhet har IB potential att nå fler stockholmare och vända den negativa besöksutvecklingen. Genom att låta de två biblioteken bli ett, skapas ett starkt, mångspråkigt bibliotek på en knutpunkt där blå linjen, gröna linjen och flera busslinjer möts.

Från och med den 2 september 2019 stängs Internationella bibliotekets publika verksamhet i Annexet, Odengatan 59, för att förbereda flytt till nya lokaler 2020. Det nationella uppdraget påverkas inte av stängningen; landets bibliotek kan få konsultativt stöd samt hjälp med depositioner och enstaka lån från lånecentralen som tidigare.

Läs mer om flytten på vår webbplats.
https://biblioteket.stockholm.se/info/om-oss/v%C3%A5r-verksamhet/aktuellt#main-content