Internationella biblioteket i en ny organisation

2018-01-30Sedan årsskiftet är Internationella biblioteket en del i en ny organisation inom Stockholms stadsbibliotek. Inom den nya organisationen renodlas det statliga uppdraget medan stockholmsuppdraget integreras med Stadsbiblioteket.
I början av 2017 uppmärksammades Internationella biblioteket en hel del, då framtiden såg osäker ut vad gällde inköp och placering av medierna inom SSB. Landstinget hade också givit mångspråksuppdraget i länet till Regionbiblioteket och IB förlorade en del av den tidigare budgeten. Med en minskad personalstyrka (genom både pensionsavgångar och medarbetare som valde att söka sig till andra arbetsplatser) skulle vi ändå fortsätta ge samma höga service.

Nu är vi i början av 2018 och den nya organisationen börjar ta form. IB:s personal har delats upp där de som arbetar med det statliga uppdraget organisatoriskt tillhör SSB:s medieenhet, med Cecilia Svanberg som chef och övriga medarbetare tillhör vuxen respektive barnenheten på Stadsbiblioteket vid Odenplan. Organisationsjusteringen är ett sätt att renodla det statliga uppdraget samtidigt som IB:s stockholmsuppdrag integreras med Stadsbiblioteket. Verksamhetsmässigt fortsätter vi i stort sett som tidigare, dvs vi använder varandras språk- och litteraturkompetenser så att verksamheten kan löpa på. Det kommer säkerligen att uppstå frågor på vägen som vi efter hand får lösa på bästa sätt. Avtalet för det statliga uppdraget är treårigt och gäller även under 2018.

Även om IB inte längre har ett landstingsbidrag så kan biblioteken i länet fortsätta att beställa depositioner. Medieförsörjningsplanen ligger fast, där bibliotek uppmuntras att bygga upp egna bestånd på språk som är lättillgängliga, men det betyder inte att vi slutar skicka depositioner. Däremot är det viktigt för oss att veta vad det är biblioteken saknar, så att vi kan komplettera på bästa sätt. Ju mer information i beställningsformuläret desto bättre kan depositionen möta behoven och önskemålen hos låntagarna.

IB:s webbplats interbib.se kan komma att förändras något under det kommande året. Webbplatsen ligger under det statliga uppdraget och behöver på ett tydligare sätt vända sig till användarna ute i landet. Sidan ”För bibliotek” förändras inte i någon större utsträckning, men däremot kan de olika startsidorna förändras. Informationen om hur biblioteket kan användas bör rikta sig till låntagarna utanför Stockholm och bör också vara på lätt svenska. Mycket av den information som finns i dag finns redan på biblioteket.se.

2018 kommer annars att vara ett år som det inte finns så mycket resurser för utveckling av verksamheten. Det finns ett undantag och det är samarbetet med Norge och Danmark i projektet Nordic Best Practice, en webbplats för e-böcker, musik och film på olika språk. Den svenska sidan kommer att få webbadressen världensbibliotek.se. Förutom fortsatt arbete med att fylla resursen med ännu fler e- och ljudböcker ska Världens bibliotek under 2018 också testas av biblioteksbesökare, med start på Malmö stadsbibliotek. Lansering är planerad till 2019. 

(Texten publiceras också som en artikel i årets första nummer av Regionbibliotek Stockholms tidskrift Länsnytt)