Rapporten Mångspråkiga gymnasiebibliotek – ett projekt för modersmålslitteratur i Gävle!

2018-01-13Sedan tidigare finns rapporten "Mångspråkiga gymnasiebibliotek" att ladda ner här på interbib.se. Nu finns rapporten också i tryckt format att beställa från oss.

Våren 2015 inledde Internationella biblioteket (IB) ett samarbete med gymnasiebiblioteken i Gävle, vilka planerade att tillsammans göra en mångspråkssatsning. Pilotprojektet på Polhemsskolan, Borgarskolan och Vasaskolan pågick till och med december 2016. Projektet har dokumenterats i en rapport, producerad av Kungliga biblioteket (KB).


KB bidrar till spridning av rapporter som anses vara av nationell nytta. Mångspråkiga gymnasiebibliotek är ett exempel på en rapport som förtjänar att spridas, så att den blir tillgänglig på skolbiblioteken.  

Vill du beställa rapporten så mejla till ib.ssb@stockholm.se eller till charlotte.goobar@stockholm.se så skickar vi.

Mångspråkiga gymnasiebibliotek finns också att ladda ned på vår webbplats, interbib.se. Du hittar den under IB:s presentationsmaterial, tema skola.