Den ryska litteraturens silverålder

Poeter, prosaförfattare och kritiker från olika litterära rörelser i Ryssland i början av 1900-talet. Böcker som vi erbjuder Er innehåller såväl välkända, som mindre kända verk.